Lek za povišen pritisak pomaže u redukovanju simptoma shizofrenije?

U izdanju časopisa JAMA Psychiatry iz maja 2013. objavljen je rad koji je velikom brzinom proputovao psihijatrijskom zajednicom. S vremena na vreme pojave se otkrića toliko neobična da naučna zajednica ne može da ih dočeka bez entuzijazma, rekao je o ovoj studiji dr Džozef Kojl, profesor psihijatrije sa Harvarda. Istraživanje su sproveli istraživači iz Kanade i Brazila koji se bave proučavanjem trendova u psihofarmakologiji.

Ispitivani lek je u upotrebi od 1929. godine i zove se natrijum nitroprusid. Ovaj lek ima uticaj na tonus arterijskih krvnih sudova zbog čega se dugo godina koristio u lečenju povišenog pritiska. Naučnici sa Univerziteta u Alberti i Univerziteta u Sao Paolu otkrili su da kod laboratorijskih miševa kojima su dati blokatori NMDA receptora (što uzrokuje simptome shizofrenije) natrijum nitroprusid uklanja sve postojeće simtpome. Nakon ovog otkrića, naučnii su pretpostavili da bi isti lek mogao imati sličan efekat i kod ljudi.

Odlučeno je da se ova hipoteza testira na malom uzorku pacijenata. U studiju je uključeno 20 pacijenata kojima je najduže 5 godina pre učešća u studiji postavljena dijagnoza shizofrenije. Svi ispitanici tretirani  su antipsihoticima. Polovini je data i dodatna infuzija sa glukozom (placebo), a drugoj polovini infuzija natrijum nitroprusida.

Pacijenti kojima je dat natrijum nitroprusid pokazali su naglo poboljšanje svega nekoliko časova nakon infuzije. Ovo poboljšanje ogledalo se u smanjenu pozitivnih (halucinacije, sumanute ideje) i negativnih simptoma u trajanju od četiri nedelje. Pored toga, od izuzetne je važnosti i to što je pacijentima data minimalna doza leka koja se koristi u lečenju hipertenzije, kao i to što ove doze nemaju praktično nikakve značajne neželjene efekte. Budući da postoji potreba za lekovima koji brzo deluju i koji imaju snažno antipsihotično dejstvo za upotrebu u urgentnoj psihijatriji, natrijum nitroprusid je preko noći postao kandidat u kog se polažu velike nade.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.